Search This Blog

Wednesday, 27 June 2012

SURAT KUASA

Contoh Surat Kuasa

Saya yang bertandatangan di bawah :                      
Nama             :    ............................................................
Alamat           :    ..............................................................

Memberi kuasa kepada :
Nama             :    ............................................................
Alamat           :    ...............................................................
No. KTP         :    .............................................................

Khusus untuk mengambil/ menerima BPKB, dengan data sebagai berikut :
Atas Nama         :    .............................................................
No. Polisi           :    ...............................................................
No. Rangka/ Mesin    :    ............................./.........................

Demikian surat kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.                                                                          Banjarmasin,  24  Juni 2012

Yang memberi  kuasa                                                          Penerima kuasa

(......................)                                                                  (......................)No comments:

Post a Comment